ZWROT (odstąpienie od sprzedaży)

 1. Odstąpienie od umowy przysługuje konsumentowi będącemu osobą fizyczną który nabywa produkt w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (dla ułatwienia drogą e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 3. Następnie w ciągu 14 dni należy odesłać towar z dokumentem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu na adres:

    Aiva Market Beata Tymińska 
    ul.Kurzaka 6, 42-200 Częstochowa 

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
 6. Nie odbieramy zwrotów wysłanych za pobraniem.
 7. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Formularz zwrotu:
Plik do pobrania: Formularz zwrotu [PDF]

REKLAMACJA / RĘKOJMIA

 1. Oferowane przez nasz sklep przedmioty są nowe i nie posiadają wad.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne .
 3. Reklamację mogą Państwo przesłać w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub dla ułatwienia i przyśpieszenia procesu reklamacyjnego drogą elektroniczną kontakt@aivamarket.pl
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji sprzedający zobowiązuje się:
  – wymienić towar na nowy (jeśli jest dostępny w sklepie stacjonarnym) lub
  – zwrócić koszt przedmiotu wraz z poniesionymi kosztami wysyłki.
 5. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej    stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur: http://www.uokik.gov.pl/
 8. Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.
 9. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami

Formularz reklamacyjny:
Plik do pobrania: Formularz reklamacyjny [PDF]

Zapisz się na newsletter!

© 2021 AivaMarket.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone